Premium Akıllı Lens Uygulamaları

27 Aralık 2021
Admin

Premium Akıllı Lens Uygulamaları

Premium Akıllı Lens

 

Premium Akıllı Göz içi Mercek Uygulamaları

Göz bebeğinin arkasında bulunan  göz içi merceğinin  saydamlığını kaybetmesine katarakt adı verilir. Katarakt gelişimi en çok yaşlanmanın doğal sonucu olarak karşımıza çıkmakla birlikte ender olarak doğumsal olarak , travmalara ve kullanılan ilaçlara bağlı da gelişebilmektedir.

Uzayan insan hayatı ile birlikte katarakt ameliyatı bügün dünyada  en çok uygulanan ameliyattır. Katarakt gelişmeye başladıktan sonra bu süreci geriye döndürecek bir medikal tedavi yoktur. Bu nedenle şikayetler oluşmaya başladıktan sonra yapılması gereken saydamlığını kaybeden merceğin çıkarılarak yerine yapay mercek konulmasıdır.

10 yıl öncesine kadar  standart bir ameliyat olarak gerçekleştirilen ve ameliyat sonrası uzak ve yakın gözlük  kullanılmasını gerektiren bu operasyon, yaşanan gelişmelerle birlikte  gözlüksüz bir hayata imkan tanır hale gelmiştir.

Bu amaçla kullanılanan  Premium yani yüksek kaliteli akıllı mercekleri 3 ana grup altında incelleyebiliriz:

1. Torik mercekler:  Astigmat göz yapısından kaynaklanan hem uzak hem de yakın görmeyi bozan bir kırılma kusurudur. Standart merceklerin düzeltemediği bu kusur torik merceklerle kalıcı olarak düzeltilebilmekte ve operasyon sonrası uzak gözlük ihtiyacı ortadan kalkmaktadır.

Premium Akıllı Lens

2. Multifokal mercekler: Hem uzağı hem yakını gösteren merceklerdir.

Doğal merceğimizin  belli bir yaşa kadar akomodasyon yani mesafeye göre kırıcılığını değiştirerek uyum sağlama özelliği vardır. 40-45 yaşlarında bu özellik yavaş yavaş azalmaya başlar ve yakını görmek için gözlük kullanmak durumunda kalırız. Presbiyopi yani yaşlı göz adını verdiğimiz bu durum adından da anlaşılacağı gibi aslında doğal bir yaş alma sürecidir. Uzun yıllardır başarı ile uygulanan Excimer laser uygulamalarının da presbiyopiyi kalıcı  olarak düzeltici etkisi yoktur.

Endüstrinin doğal merceğimiz gibi çalışan yani göz kaslarımızın hareketi ile yakını ve orta mesafeyi odaklayabilen  akomodatif mercek üretme çalışmaları tüm  hızıyla devam etmekle birlikte bu konuda  hali hazırda istenilen  noktaya ulaşılamamıştır.

Bu nedenle  günümüzde farklı optik prensipler ve lens dizaynları ile yakın görme sağlanabilmektedir . 20 yıldır gelişen multifokal lens teknolojisinde bugün için en çok  tercih edilen  difraktif trifokal akıllı merceklerdir. 

Difraksiyon ışığın pürüzlü bir yüzeyden geçerken bükülmesi sonucu farklı odaklar oluşturmasıdır Difraktif trifokal merceklerde, ışık lensin üzerinde yer alan halkalarda yakın –orta ve uzak mesafe olmak üzere 3 farklı odağa bölünür. 

Işığın bölünmesi bize bu üç odakta net bir görüntü oluşturmakla birlikte beraberinde kontrast duyarlılıkta azalma, ışığı haleli görme, parlama gibi istenmeyen etkiler oluşturabilmektedir. Fotik fenomen adı verilen bu istenmeyen etkilerin şiddeti  ve süresi  kişiden kişiye değişebilmektedir. Belli bir adaptasyon süresi sonrasında  ise beyin bu yeni duruma adapte olmaktadır.


Premium Akıllı Lens

3. EDOF (Fokus derinliğini arttıran ) mercekler:
Uzak ve orta mesafe arasında kesintisiz bir görüş sağlayan merceklerdir. Yakını gösterme potansiyelleri  trifokal merceklere göre daha düşüktür. Genel uygulamada dominant olmayan göz hafif miyop hedeflenerek yakın görme desteklenir. EDOF merceklerde değişik optik prensipleri kullanan farklı dizaynlar olmakla birlikte en çok tercih edilen difraktif asferik merceklerdir . Trifokal merceklere göre daha az sayıda difraktif halka içeren bu merceklerde fotik fenomen çok daha az gerçekleşmektedir. Aktif çalışma hayatında olan genç hastalarda ve daha önce refraktif cerrahi geçirmiş kişlerde EDOF mercekler tercih edilmektedir.

Premium Akıllı Lens

Premium Akıllı mercek uygulamalarında dikkat edilmesi gerekenler!

Presbiyopinin yani belli bir yaştan sonra ortaya çıkan yakını görme sorunun bügün için kalıcı tek tedavisi premium merceklerdir. Bu nedenle özellikle 50 yaşından sonra gözlükten kurtulmak isteyen kişilere Excimer laser yerine mercek değişimi yapılır ve  katarakt olmadığı için yapılan bu işleme refraktif lens değişimi adı verilir.  

Refraktif katarakt cerrahisi ya da refraktif lens değişimi   aslında kişinin tercihine bağlı yapılan bir  estetik girişimdir.  Her estetik girişimde olduğu gibi kararı vermesi gereken kişi hekim değil hastanın kendisidir. Hekimin görevi  hastayı doğru şeklide bilgilendirip cerrahiyi en iyi şekilde gerçekleştirmektir. 

Yakını gösteren lenslerin göze implante edilmesi belli şartları gerektirir. Basit bir ifade ile gözde numara  ya da katarakt dışında herhangi bir sorun varlığında bu lenslerin  takılmaması gerekir. Sarı nokta hastalığı , diabetik retinopati, şiddetli kuru göz, kornea distrofileri,keratokonus, optik nöropati ileri seviyede glokom  vs akıllı merceklerin takılmaması gereken durumlardır.

Göz yapısı uygunsa hekiminiz bir çok hesaplama yaparak göz içine takılacak merceğin gücünü hesaplar. Eğer astigmatınız belli bir seviyenin üzerinde ise  torik mercekler tercih edilmelidir çünkü  ameliyat sonrası hasta şikayetlerinin en önemli sebebi az da olsa gözde numara varlığıdır.

Takılan mercek gözde ömür boyu kalacağından lensin yapıldığı  malzemesinin kalitesi çok önemlidir. Bu anlamda orijinal merceğin içinde bulunduğu kapsüler kese ile en uyumlu malzeme hidrofobik akrilik materyaldir . Kapsüle yapışma özelliği olan hidrofobik akrilik materyalde merceğin gözün fonksiyonel aksına oturması ve torik merceklerdeki stabilite daha başarılıdır.

Malzeme kalitesi dışında yapılan ameliyatın da komplikasyonsuz geçmesi  gerekir. Bu anlamda katarakt operasyonunun  önemli aşamalarını standardize eden femtosaniye laser teknolojisinin kullanılması avantajlıdır.

Sonuç olarak  premium mercek uygulamarında  sonuca  etki edebilecek  bir çok faktör söz konusudur ve herkes için bu cerrahi  uygun olmayabilir . Uygun hastalarda  yapılan optimum bir cerrahinin sonucu ise hastalarımızı mutlu etmektedir.

Göz Vakfı Hastaneleri Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Diğer Konulara Göz Atın
Geri Bildirim