Op.Dr. Zerrin ALTINKÖK

11 Ocak 2022
Op.Dr. Zerrin ALTINKÖK
Op.Dr. Zerrin ALTINKÖK

Op.Dr. Zerrin ALTINKÖK

Doğum Yeri ve Yılı: 1957

Yabancı Dil: İngilizce

Eğitim & İhtisas:

 • Anadolu Üniversitesi AÖF Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 2012-2014
 • İ.Ü. İTF. Göz Hastalıkları ABD 1981-1985
 • İstanbul Tıp Fakültesi 1974-1980
 • Fevziye Mektepleri Vakfı Özel Işık Lisesi 1971-1974

Ünvan: Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzmanlık Alanları: Glokom, Katarakt, Kontakt Lens

Çalıştığı Kurumlar:

 • Bayrampaşa Göz Hastanesi 1998
 • Özel Muayenehane 1996-1998
 • Özel Haznedar Hastanesi 1989-1996
 • Özel Yaşar Hastanesi 1988-1989
 • Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 1987-1988
 • İzmit Devlet Hastanesi 1985-1987

Mesleki Üyelikler

 • Türk Tabipler Birliği
 • Türk Oftalmoloji Derneği
 

Bilimsel Çalışmaları:

Bilimsel Dergilerde Yayınlanmış Yayınlar
 • Közer L, Tuncer Z : Ethambutolün Renk Görme ve Optik Sinir Üzerine Toksik Etkisi. T.Oft.Gaz. 1983:13:194.
 • Közer L, Sezen F, Urgancıoğlu M, Türker G, Tuncer Z ve ark.: Katarakt Ameliyatı Sonrası Kornea Kalınlık Değişimleri. T.Oft. Gaz. 1984:14:45.
 • Közer L, Şencan S, Tuncer Z, Bankeroğlu F : Renk Görme Bozuklukları. T.Oft. Gaz. 1984:14:169.
 • Or H , Tuncer Z : Contact Lens Loss and Breakage of the Keratokonus Patients. Contactologia: 2000:22:124.
 • Tuncer Z: Santral Kornea Kalınlığının Goldmann Aplanasyon Tonometresi ve Pascal Dinamik Kontur Tonometre Ölçümlerine Etkisi. Glo-Kat 2011;6:36-39.
 • Tuncer Z. Görme Alanı. Glo-Kat 2011;6:Özel Sayı:1-9.
 • Tuncer Z, Soylu T. İleri Keratokonuslu Olgularda Kontakt Lens Uygulaması:Uzun Süreli Takip Sonuçlarımız. T.Oft.Gaz. 2012; 42:202-206.
 • Tuncer Z, Erdem S. Cross-linking tedavisi göz içi basıncı ölçüm değerlerini etkiliyor mu? Glo-Kat 2012.
 

Bilimsel Çalışmaları:

 • Tuncer Z, Közer L, Sezen F. Katarakt ameliyatları ve kornea kalınlık değişimleri. 19.Ulusal Türk Oftalmoloji Kongresi 1985:216.
 • Or H , Tuncer Z : Contact Lens Loss and Breakage of the Keratokonus Patients. European Contact Lens Congress (Avrupa Kontakt Lens Kongresi) 2000. Antalya / Turkey.
 • Or H , Tuncer Z : Kontakt Lens Kullanımı ile Vizyonları 0,8-1,0 Seviyesine Yükselen Keratokonüslü Hastalarda Kontrast Duyarlık Değerlerinin , Vizyonları 1,0 olan Sağlam Kişilerdeki Kontrast Duyarlık ile Karşılaştırılması. TOD.XXXV. Ulusal Oftalmoloji Kongresi.23-26 Eylül 2001.İzmir:81. 4
 • Or H , Tuncer Z : Contact Lens Loss and Breakage of the Keratokonus Patients. Contactologia: 2000:22:124.
 • Or H , Tuncer Z : The comparison of the contrast sensitivity scores of the normals with keratoconus patients having a visual acuity of 0,8-1,0 with their contact lenses. XXIXth INTERNATIONAL CONGRESS of OPHTHALMOLOGY. 21-25 April 2002 in Sydney / Avustralya : A116. 5
 • Or H , Tuncer Z : Ambliyoplarda CAB Kontakt Lens Uygulamasında Astigmatın Vizyon Artışı Üzerine Etkisi. TOD XXXVI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. Ankara 5-9 Ekim 2002 : 52.
 • Or H , Tuncer Z : Ambliyoplarda Yumuşak Kontakt Lens Uygulamasında Vizyon Artışı. TOD XXXVI. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. . Ankara 5-9 Ekim 2002 : 724.
 • Oge F , Tuncer Z : Results of Phacotrabeculectomy With or Without Punch. 4th International Glaucoma Symposium – I.G.S. 19-22.03.2003. Barselona-İspanya : 104.
 • Or H , Tuncer Z : Visual acuity improvement in amblyopes with the use of soft contact lenses . 33rd Congress of the.European Contact Lens Society of Ophthalmology. 18-21.09.2003. Venedik-İtalya : 112.
 • Or H , Tuncer Z : The effect of astigmatism on visual acuity improvement in amblyopes with the use gas permeable contact lenses. 33rd Congress of the.European Contact Lens Society of Ophthalmology.. 18-21.09.2003. Venedik-İtalya : 56.
 • Or H , Tuncer Z : 12-15 Yaş Arası Hipermetropik Ametropik , Astigmatik Ametropik ile Hipermetropik ve Astigmatik Ametropik Ambliyopisi Olan Çocuklarda CAM Tedavisinin Etkisi. TOD XXXVII. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 4-8.10.2003. İstanbul : 288.
 • Azizağaoğlu H , Erdem S , Eren Ö , Tuncer Z , Sağlam E : Excimer Laser ile Mikst Astigmat Tedavisinde Cross-Cylinder Ablasyon Özellikleri ve Sonuçları. TOD 38. Ulusal Kongresi. 9-13.10.2004. Antalya: 268.
 • Or H , Tuncer Z : The Visual Acuity Improvement with CAM Therapy in Nonstrabismic Hypermetropic and Astigmatic Adult Amblyopes with a Visual Acuity of 0,52 Logmar or Better. VIII. Mediterrenean Ophthalmology Society Congress. 13-16.10.2004. Antalya-Turkey.
 • Or H , Tuncer Z : The Visual Acuity Improvement with CAM Therapy in Nonstrabismic Hypermetropic and Astigmatic Adult Amblyopes with a Visual Acuity of 0,52 -1,0 Logmar . VIII. Mediterrenean Ophthalmology Society Congress. 13-16.10.2004. Antalya-Turkey.
 • Vural T, Tuncer Z : Primer Açık Açılı(PAAG) Glokomlu Gözlerde Retina Sinir Lifleri Tabakası Kalınlığı(RSLT) Ölçümlerinin Görme Alanı Defektleri ile Karşılaştırılması. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 17-21.09.2005. Antalya : 100.
 • Tuncer Z, Vural T : Primer Açık Açılı(PAAG) Glokomlu Gözlerde Maküler Kalınlık ve Optik Sinir Başı Ölçümlerinin Görme Alanı Defektleri ile Karşılaştırılması. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 17-21.09.2005. Antalya : 100.
 • Ünlüçerçi N. C , Vural T, Tuncer Z : Primer Açık Açılı(PAAG) Glokomlu Gözlerde Retina Sinir Lifleri Tabakası Kalınlığı, Maküler Kalınlık Ölçümlerinin Görme Alanı ile Karşılaştırılması. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 17-21.09.2005. Antalya : 100.
 • Balcı Ö, Tuncer Z : Normal, Glokomlu ve Glokom Şüphesi Olan Olgularda Optik Koherens Tomografi ile Retina Sinir Lifleri Tabakası Kalınlığı Ölçümü. TOD 39. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 17-21.09.2005. Antalya : 187.
 • Ozan N, Tuncer Z : Glokom Tanısında Pakimetrinin Önemi. TOD 42. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 19-23.11.2008. Antalya : 90 .
 • Tuncer Z, Erdem S, Kargül Dinç G : Pascal Dinamik Kontur Tonometre ile Goldman Aplanasyon Tonometresi Ölçümlerinin Karşılaştırılması. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 11-15.11.2009. Antalya : 124.
 • Tuncer Z, Ozan N : Glokom Katarakt Birlikteliğinde Fakoemülsifikasyonun Göziçi Basıncına Etkisi. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 11-15.11.2009. Antalya : 228.
 • Nohutçu A.F, Tufaner G, Tuncer Z, Kılıçoğlu G, Nohutçu G.S : İki Gözde Orbita İnflamasyonu Olan Bir Glokom Olgusu. TOD 43. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 11-15.11.2009. Antalya : 255.
 • Tuncer Z, Azizağaoğlu SH : Usage of RGP Contact Lenses on Moderate to Severe Keratoconic Eyes; Stable Visual Acuity and Corneal Curve at Long-Term Results. ECLSO 10-12.Eylül.2010, Varşova/Polonya.
 • Tuncer Z, Erdem S :The Comparison of Intraocular pressure(IOP) Values Measured by Goldmann Applanation Tonometer(GAT) and Pascal Dinamic Counter Tonometer(PDCT) in Keratoconus Patients. EGS 12-17. Eylül.2010. Madrid/İspanya.
 • Kargül Dinç G, Tuncer Z :Normal ve Glokomlu Gözlerde Goldmann Applanasyon Tonometresi ve Pascal Dinamik Kontur Tonometre Ölçüm Sonuçlarının Karşılaştırılması. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 29.Eylül-3.Ekim. 2010.Antalya.
 • Tuncer Z, Soylu T : İleri Keratokonuslu Olgularda Kontakt Lens Uygulaması:Uzun Süreli Takip Sonuçlarımız. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 29.Eylül-3.Ekim. 2010.Antalya.
 • Ozan N, Tuncer Z : Retina Sinir Lifi Tabakası(RNFL) Kalınlığının Cirrus HD-OCT ve HRA-OCT(Heidelberg) ile Alınan Ölçümlerinin Karşılaştırılması. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 29.Eylül-3.Ekim. 2010.Antalya.
 • Tuncer Z :Santral Kornea Kalınlığının Goldmann Aplanasyon Tonometresi ve Pascal Dinamik Kontur Tonometre Ölçümlerine Etkisi. TOD 44. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 29.Eylül-3.Ekim. 2010.Antalya.
 • Tuncer Z, Azizağaoğlu H, Kırcalı M. Results of ClearKone Hybrid contact lens fitting on keratoconic eyes previously using rigid gas permeable contact lenses. ECLSO 9-11.Eylül 2011. İstanbul.
 • Tuncer Z, Kırcalı M, Altuğ M. Soft contact lens utilisation on high astigmatic patients. ECLSO 9-11.Eylül 2011. İstanbul.
 • Tuncer Z, Erdem S. Cross-linking tedavisi göziçi basıncı ölçüm değerlerini etkiliyor mu? TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 5-9.Ekim.2011.Kıbrıs.
 • Tuncer Z, Azizağaoğlu H, Kırcalı M. keratokonus hastalarında ClearKone kontakt lens uygulama sonuçlarımız. TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 5-9.Ekim.2011.Kıbrıs.
 • Altuğ M, Mutluay A, Tuncer Z. Retinitis pigmentosa hastalarında fotoreseptör iç segment-dış segment bantı ile görme keskinliği arası bağlantı. TOD 45.Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 5-9 Ekim 2011. Kıbrıs
 • Tuncer Z, Altuğ M. A case of corneal warpage induced by hydrogel lens wear. ECLSO 14-16.9.2012. Nice/Fransa.
 • Tuncer Z. Keratokonus hastalarında ‘çapraz silindir’ yöntemi ile muayene. TOD 46. Ulusal Kongresi 17-21.Ekim 2012. Antalya
 • Tuncer Z, Altuğ M. Hidrojel Kontakt Lens Kullanımına bağlı Korneal Warpage. TOD 46. Ulusal Kongresi 17-21.Ekim 2012. Antalya
 • Altuğ M, Tuncer Z. Normal ve keratokonik gözlerde pentacam sistemi kullanılarak korneal kalınlık ve ön segment değerlerinin incelenmesi. TOD 46. Ulusal Kongresi 17-21.Ekim 2012. Antalya
 • Tuncer Z, Erdem S. Demographic Characteristics and Usage Process in Contact Lens Patients. ECLSO. 25-26.Ekim.2013.Münih/Almanya.
 • Tuncer Z. Kırma kusurlarına göre kontakt lens uygulama sonuçlarımız. TOD 47. Ulusal Kongresi 6-10.Kasım 2013. Antalya.
 • Tuncer Z. Kontakt lens kullanıcılarının demografik özellikleri ve kontakt lens kullanım süreci. TOD 47. Ulusal Kongresi 6-10.Kasım 2013. Antalya.
 • Ozan N, Tuncer Z. Keratokonuslu olgularda uygulanan korneal kollagen çapraz bağlama tedavisinde 2 yıllık sonuçlarımız. TOD 48.Ulusal Kongresi 5-9 Kasım 2014. Antalya
 • Altuğ M, Erdem FS, Tuncer Z, Soylu T, Eren MÖ. Tek giriş ve iki girişli kombine fako trabekülektomi ameliyat sonuçlarımızın karşılaştırılması. TOD 48.Ulusal Kongresi 5-9 Kasım 2014. Antalya
 • Tuncer Z. Spektral Domain Optik Koherens Tomografide bruch membran aralığı ile optik disk kenarının belirlenmesinin peripapiller sinir lifi tabakası kalınlık ölçümüne etkisi. TOD 49.Ulusal Kongresi. 4-8.Kasım.2015. İstanbul.
 • Tuncer Z, Altug M. Our first experiences with mini scleral contact lenses. 46th. ECLSO Congress. 30th.Semtember -1st. October.2016. Paris
 • Tuncer Z, Altug M. Fovea ve optik diskin anatomik pozisyonu glokomda optik koherens tomografi sonuçlarını etkiler mi? TOD 50.Ulusal Kongre. 9-13.9.2016.Antalya.
 • Tuncer Z, Altug M. Mini skleral kontakt lensler ile ilk deneyimlerimiz. TOD 50.Ulusal Kongre. 9-13.9.2016.Antalya. TOD 50.Ulusal Kongre. 9-13.9.2016.Antalya.
 • Altug M, Tuncer Z. Glokom şüphesi olan ve antiglokomatöz tedavi başlanmış olgularda tedavi gerekliliğinin değerlendirilmesi. TOD 51.Ulusal Kongre. 24-29.10.2017.Antalya.
 • Tuncer Z, Hüse N. Our first experiences with frequent replacement soft toric contact lenses in high astigmatism. 47th. ECLSO Congress. 1-2.December.2017. Londra
 

Konuşmacı:

 • Glokomda OCT. TOD İstanbul Şubesi 2009-2010 Aylık Bilimsel Toplantı.18.Şubat.2011. İstanbul.
 • Bilgisayarlı görme alanı (temel prensipler, özellikleri, GA teknikleri) TOD 34.Bahar sempozyumu. 13-15.Mayıs 2011. İstanbul
 • Yeni skleral ve hibrid lensler. Kontakt Lens Paneli TOD 45. Ulusal Oftalmoloji Kongresi. 5-9.Ekim.2011.Kıbrıs.
 • Sert Lensler, Keratokonus Kontakt Lensleri. Numune Günleri. 31.3.2012 Ankara.
 • Kontakt Lens Mekanik Komplikasyonları. TOD 35.Bahar Sempozyumu 18-20.Mayıs.2012 İstranbul
 • Olgu Sunumu. Kontakt Lens Etkileşimli Toplantı. TOD 46. Ulusal Kongresi 17-21.Ekim 2012. Antalya
 • Sert veYumuşak Kontakt Lensler; materyal ve uygulama özellikleri. Diyarbakır Şubesi Yerel Toplantı. 15.Haziran.2013. Diyarbakır
 • Kontakt Lenslerde Güncel Uygulamalar; Torik Lensler TOD İstanbul Şubesi 2014-2015 Aylık Bilimsel Toplantı. 15.1.2015. İstanbul
 • Kontakt Lenslerde Alerjik ve Mekanik Komplikasyonlar. Kontakt Lens Kursu. 45.th ECLSO Congress. 16-17.Ekim.2015. İzmir
 • Presbiyopi ve Astigmatizmaya Güncel Yaklaşımlar. Alcon / Novartis 15.12.2015. İstanbul.
 • Kontakt Lens, Mekanik ve Alerjik komplikasyonlar. Kontakt Lens Kursu. Bahar Sempozyumu.27.5.2016
 • Kontakt Lens Komplikasyonları Bahar Sempozyumu 27-30.5.2016
 • Çocuklarda Yumuşak Lens Uygulaması. IX.Academy for Eye Care Excallence. 30.4.2017
 • Torik Yumuşak Kontakt Lensler, Sferik Eşdeğer vs Torik uygulama. IX.Academy for Eye Care Excallence. 30.4.2017
 • Multifokal yumuşak kontakt lens:Uygulama prensipleri TODEM BAK.Kontakt lenslerde temel uygulamalar. 9.9.2017
 • Okuler Yüzey Patolojilerinde S.O.S Kontakt Lens Uygulamaları TOD 51.Ulusal Kongre 24-29.Ekim.2017
 • Günlük Kontakt Lensler (Asistan eğitimi) Bausch&Lomb 7.11.2017 Adana
 • Yumuşak lens uygulamalarında pratik yaklaşımlar. Gözde Pratik Yaklaşımlar (Asistan eğitim Programı) 17.12.2017
 • Torik lens uygulamalarında pratik yaklaşımlar. Gözde Pratik Yaklaşımlar (Asistan eğitim Programı) 17.12.2017
 • Günlük kontakt lenslerin zamanı geldi mi? X.Academy for Eye Care Excallence. 24.3.2018
 • Multifokal kontakt lens uygulamasında nelere dikkat ediyorum? Bahar Sempozyumu 11.5.2018
 • Multifokal Yumuşak Kontakt Lens: Uygulama Prensipleri. TODEM Ankara BAK. Kontakt lenslerde temel uygulamalar. 23.6.2018
Geri Bildirim