Prof. Dr. Gülten MANAV AY

12 Ocak 2022
Prof. Dr. Gülten MANAV AY
Prof. Dr. Gülten MANAV AY

Prof Dr. Gülten MANAV AY

Doğum Yeri ve Yılı: İstanbul, 1958

Yabancı Dil: İngilizce

Eğitim & İhtisas:

 • İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
 • İstanbul Üniversitesi. İstanbul Tıp Fakültesi. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı ( Doçent Dr )
 • Londra, Moorfields Eye Hospital , observer
 • Kocaeli Üniversitesi. Kocaeli Tıp Fakültesi. Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. ( Prof. Dr )

Ünvan: Göz Hastalıkları Uzmanı

Uzmanlık Alanları: Genel Oftalmoloji, Katarakt, Glokom, Refraktif Cerrahi

Çalıştığı Kurumlar:

 • İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi. Çapa Göz Kliniği
 • Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi. Göz Kliniği
 • Kartal Kızılay Tıp Merkezi
 • Göz Vakfı, İdealtepe Göz Merkezi
 

Mesleki Üyelikler

 • American Academy Ophthalmology Üyeliği(AAO)
 • Society Europen Ophtalmology Üyeliği (SOE)
 • Türk Oftalmoloji Derneği Yönetim Kurulu (TOYK) Üyesi
 • Türk Oftalmoloji Derneği Genel Kurul Delegesi
 • Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi Aktif Üyesi
 • Kornea ve Oküler Yüzey Birimi Aktif Üyesi
 • Oküler Enfeksiyonlar Birimi Aktif Üyesi
 • Türk Tabibler Odası Üyeliği
 

Bilimsel Çalışmaları:

Uluslararası Makaleler

 • Toker KN, Alptekin N, Manav G, Bilgin KL. Lipid peroxidation in diabetic senile cataract. Med. Sci. Res. 16: 115-116, 1988.
 • Bilgin KL, Manav G, Tutkun Tİ, Öner A, Ertoprak Y. Efficacy of a one-step hydrogen peroxide system for disinfection of soft contact lenses. The CLAO journal. 19(1): 50-52. 1993.
 • Toker N, Manav G, Alptekin N, Urgancıoğlu M. Erytrocyte lipid peroxidation and antioxidant enzymes in Behçet’s disease. Med. Sci. Res. 21: 789, 1993.
 • Şimşek AN, Ay Manav G, Tutkun Tİ, Başar D, Bilgin KL. An experimental study on the effect of collagen shields and therapeutic contact lenses on corneal wound healing. Cornea. 15(6): 612-616, 1996.
 • Yanyalı A, Talu H, Alp B, Ay Manav G, Çağlar Y. Intraoperatif mytomicin-C the treatment of ptergium. Cornea. 19(4): 471- 473, 2000.
 • Alp BN, Yanyali A, Ay Manav G, Keskin O. Conjunctival rotation autograft for primary pterygium . Opthalmologica.Sep-Oct; 216(5):333-6. 2002.
 • Urgancıoğlu M, Çetin ET, Manav G, Sansoy N, Yılmaz G, Badur S. T lymphocyte subsets in Behçet's disease. T. J. Med. Biol. Res. Vol 1(4):150-152, 1990.
 • Ay Manav G, Mutlu B, Yanyalı A, Akhan SC, Caglar Y. The efficacy of topical ciprofloxacin and topıcal piperacillin/tazobactam In the treatment of experimental pseudomonas keratitis. Med.Bull. İst. Medical Faculty. Volume 35(1):5-9, 2002.
 • Demirci, Göktuğ; Ay, Gülten Manav; Karabaş, Levent V.; Altıntaş, Özgül; Tamer, Gülden S.; Çağlar, Yusuf. Acanthamoeba Keratisis in a 5-Year-old Boy Without a History of Contact Lens Usage. Cornea, Volume 25(3): 356-358, 2006.
 • Comparison of Travoprost/Timolol Maleate and Latanoprost/ Timolol Maleate Fixed Combination in Patients with Primary Open Angle Glaucoma. the 12th EGS CONGRESS. 2016. Prag.
 

Ulusal Makaleler

 • Közer L, Manav G, Sezen F, Akova Y. Yaşa bağlı kornea endotel değişimleri. T. Oft. Gaz. 17: 213-216, 1987.
 • Közer L, Akova Y, Sezen F, Manav G, Türker G, Çokuğraş A. Çeşitli göz içi ameliyatlarından sonra kornea endotel değişimleri. T.Oft.Gaz.17: 217-220, 1987.
 • Közer L, Manav G, Türker G. Ekzojen ve endojen göz infeksiyonlarında sefalosporin grubu (sefaperazon ve sefalotin) antibiyotiklerin tek ve kombine kullanımı. ANKEM Derg. 1(3): 214-217, 1987.
 • Manav G, Tuğal İ, Akarçay K, Bilgin KL, Akova Y, Türker G. Konjenital glokomlu olgularımız. XXI. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongre Bülteni. İzmir. Karınca Matbaacılık. 1: 445-451, 1987.
 • Manav G, Akarçay K, Akova Y, Türker G. Tuğal İ, Bilgin KL. Juvenil glokomlu olgularımız. XXI. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongre Bülteni. İzmir. Karınca Matbaacılık. 1: 452-457, 1987.
 • Tuğal İ, Akova Y, Akarçay K, Türker G, Manav G, Bilgin KL. Konjenital glokom tedavisinde geç sonuçlarımız. XXI. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongre Bülteni. İzmir. Karınca Matbaacılık. 1: 458-464, 1987.
 • Manav G, Közer L, Sezen T. Kozmetik korneal sert kontakt lensler. I.Ulusal ,Türk Medikal Kontakt Lens Kongre Bülteni. İstanbul, Lebib Yalkın Yayımları.183-6, 1988.
 • Manav G, Türker G. Başar D. Primer açık açılı glokomun tıbbi tedavisinde seçenek olarak befunulol hidrokloridin yeri. XXII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongre Bülteni. Konya, 1: 69-76, 1988.
 • Sansoy N, Manav G, Göker S, Türker G. Primer açık açılı glokomda ve oküler hipertansiyonda levobunololün etkisi. XX. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongre Bülteni. Konya, 2: 439-444, 1988.
 • Manav G, Közer L, Öngör E. Diabetik retinopati ve anemi. XX. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongre Bülteni. Bursa. Uludağ Üniversitesi Basımevi. 58-61, 1989.
 • Öngör E, Özgün C, Manav G. Skleral flep şekillerinin postoperatif trabekülektomi komplikasyonlarına etkisi. T. Oft. Gaz. 19: 439-447, 1989.
 • Manav G, Türker G, Öngör E. 40 Yaşın altındaki hastalarda trabekülektomi sonuçları. XXIII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongre Bülteni. Adana. II: 693-696, 1989.
 • Manav G, Akarçay K, Bilgin KL. Bir gözünde retina dekolmanı olan hastanın diğer gözünde intrakapsüler katarakt ekstraksiyonundan sonra retina dekolmanı gelişme riski. XXIII. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongre Bülteni. Adana. II: 697-699, 1989.
 • Manav G, Peksayar G. Ön kamara intraoküler lens sonuçlarımız. T. Oft. Gaz. 20: 75-77, 1990.
 • Karadeniz Ş, Sezen F, Alacalı N, Manav G. Ambliyopide FM-100 HUE testi ile araştırılan renk görme sonuçlarımız. XXII. Ulusal Kış Sempozyumu Bülteni, Konya. 67-69, 1990.
 • Manav G, Sezen F, Karadeniz Ş. Bilateral hipermetropik ambliyopi. XXII. Ulusal Kış Sempozyumu Bülteni, Konya. 74-77, 1990.
 • Urgancıoğlu M, Manav G, Sansoy N, Karadeniz Ş. Komplet Behçet hastalığında kombine tedavi sonuçları. T. Oft. Gaz. 20: 167-170, 1990.
 • Urgancıoğlu M, Manav G, Sansoy N, Çetin ET, Badur S, Yılmaz G. Behçet hastalığında immünglobülin seviyeleri ve anti-herpetik antikorların tayini. T. Oft. Gaz. 20: 417-420, 1990.
 • Tutkun Tİ, Akova AY, Bilgin KL, Manav G, Gücükoğlu A, Eroğlu L. Topikal Gentamisin tedavisinde kontakt lens uygulaması. T. Oft. Gaz.
 • 421-423, 1990. 20. Manav G, Peksayar G, Vardar OZ. Çeşitli nedenlerle kullanılamayan yumuşak kontakt lensler üzerindeki madde birikimlerinin mikroskopik analizi. T. Oft. Gaz. 20: 439-442, 1990.
 • Gezer A, Manav G, Rabizade B, Kır N, Türker G. İndomethacinin argon laser trabeküloplasti sonrası görülen göz içi basınç artışına etkisi. XXIV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongre Bülteni. Ankara, Yıldırım Ofset Basımevi. 1:444-448, 1990.
 • Manav G, Gezer A, İzgi B, Rabizade B, Türker G. Argon laser trabeküloplasti sonrası geçici göz içi basıncına steroidlerin etkisi. XXIV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongre Bülteni. Ankara, Yıldırım Ofset Basımevi. 1:449-453, 1990.
 • Manav G, Perente İ, Urgancıoğlu M, İzgi B, Akarçay K. Herpes simpleks keratiti tedavisinde asiklovir ve vidarabin karşılaştırılması. XXIV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongre Bülteni. Ankara, Yıldırım Ofset Basımevi. 1:483-486, 1990.
 • Peksayar G, Manav G, Erbengi T. Göz kapağının bazal hücreli karsinomlarının kriyoterapi öncesi ve sonrası ışık mikroskopi, elektron mikroskopi ve direk immünfloresans yöntemlerle incelenmesi. XXIV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongre Bülteni. Ankara, Yıldırım Ofset Basımevi. 2: 143-150, 1990.
 • İzgi B, Alacalı N, Urgancıoğlu M, Manav G. Aktif sistemik tüberkülozlu olgularda oftalmolojik inceleme. XXIV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongre Bülteni. Ankara. Yıldırım Ofset Basımevi. 2: 313-314, 1990.
 • Gürsoy C, Akarçay K, Manav G, Azizağaoğlu H. Arka segmenti tutan göz travmalarında prognoz. XXIV. Ulusal Türk Oftalmoloji Kongre Bülteni. Ankara, Yıldırım Ofset Basımevi. 2: 324-333, 1990.
 • Gezer A, Gücükoğlu A, Manav G, Azizağaoğlu H. Genç erişkinlerde implantasyon cerrahisinin özellikleri. XXIII. Ulusal Kış Sempozyum Bülteni. Bursa. 41-45, 1990.
 • Manav G, Gezer A, Gücükoğlu A. Kataraktlı hastalarda görme keskinliğinin glare testi ile değerlendirilmesi. XXIII. Ulusal Kış Sempozyum Bülteni Bursa. 87-90, 1990.
 • Manav G, Akarçay K. Göz infeksiyonlarına neden olan mikroorganizmalar. ANKEM Dergisi. 5(4): 396-400, 1991.
 • Aslan Ö, Yıldırım S, Manav G, Gücükoğlu A, Öngör E. Lens sublüksasyonları (Homosistinüri ve operatif komplikasyonlar ). T. Oft. Gaz. 21: 33- 35, 1991.
 • Tutkun Tİ, Bilgin KL, Manav G, Akarçay K, Eroğlu L, Esin Y. İntramüsküler ve subkonjonktival uygulamadan sonra hümör aköz ve serum amikasin konsantrasyonu. T. Oft. Gaz. 21: 494-497, 1991.
 • Manav G, Bilgin KL, Gezer A, Gezer ML, Memiş S. Normal popülasyonda konjonktival flora. T. Oft. Gaz. 22: 121-124, 1992.
 • Eskiyurt N, Manav G, Öncel A, Berker E, Naaman S, Serdaroğlu G. Romatoid Artrit'li hastalarımızda göz bulguları. Fizik Ted. Rehabil. Derg. XVI(4): 230-232. 1992.
 • Manav G, Bilgin KL, Gezer A, Gezer ML, Bilgin KL. Akut bakteriel konjonktivitte topikal tobramisin kullanımı. T. Oft. Gaz. 22: 222-224, 1992.
 • Vardar ZO, Bilgin KL, Manav G. Uzun süre sert (PMMA) kontakt lens kullananlarda kornea kurvatür değişimleri. T. Oft. Gaz. 22: 318-325, 1992.
 • Erşahin C, İzgi B, Manav G, Türker G. Kronik basit glokomda Timolol maleat ve Betaxolol HCl’in göz içi basıncı üzerine etkinliklerinin karşılaştırılması. T. Oft. Gaz. 22: 335-338, 1992.
 • Erşahin C, İzgi B, Manav G, Türker G. %0.50 Betaxolol HCl ve %0.50 Timolol maleatın gözyaşı yapımı ve niteliği üzerine etkisi. T. Oft. Gaz. 22: 358- 363, 1992.
 • Kır N, İzgi B, Perente İ, Manav G, Türker G, Gücükoğlu A. Primer açı kapanması glokomunda argon laser gonioplasti ve trabeküloplasti. T. Oft. Gaz. 22: 561-564, 1992.
 • Manav G, İzgi B, Şimşek AN, Kır N, Türker G. Kontrol edilemeyen glokomlu olgularda siklokriyoterapi sonuçlarımız. XXVI. Ulusal Kongre Bülteni. Bursa, Ön-Mat Matbaacılık. 2: 600-606, 1993.
 • Şimşek AN, İzgi B, Manav G, Türker G. Trabekülektomi sonrası erken ve geç endoftalmi. XXVI. Ulusal Kongre Bülteni. Bursa, Ön-Mat Matbaacılık. 2: 627-631, 1993.
 • Manav G, Sansoy N, Urgancıoğlu M. Sempatik oftalmide medikal tedavinin geç sonuçları. T. Oft. Gaz. 23: 40-42, 1993.
 • İzgi B, Manav G, Urgancıoğlu M, Türker G. Klorokin retinopatisi ve erken tanısında bilgisayarlı görme alanının yeri. T. Oft. Gaz. 23: 122-125, 1993.
 • İzgi B, Manav G, Telci A, Sivas A, Türker G. Topikal timolol ve serum lipoproteinleri. T. Oft. Gaz. 23: 393-396, 1993.
 • Manav G, Bilgin KL, Öztürk Z, Töreci K, Gürler N. Akut konjonktivit ve keratit vakalarında mikrobiyolojik inceleme. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
 • Manav G, Bilgin KL, Öztürk Z, Töreci K, Gürler N. Akut konjonktivit ve keratit vakalarında mikrobiyolojik inceleme. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 10. Kurultayı Bülteni. İstanbul, Edebiyat Fakültesi Basımevi. 109-118, 1994.
 • Manav G, Bilgin KL, Öztürk Z, Töreci K, Gürler N. Korneadan çıkartılan yabancı cisimlerden izole edilen bakteriler. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi 10. Kurultayı Bülteni. İstanbul, Edebiyat Fakültesi Basımevi. 119-125, 1994.
 • Manav G, Bilgin KL, Kır N, Tutkun Tİ, Başar D, Eroğlu L, Yamantürk P. Topikal fortifiye gentamisinin hümör aköz ve serum düzeyleri. T. Oft. Gaz. 24:336-339, 1994.
 • Manav G, Kır N, Akarçay K, Öngör E, Karadeniz A, Oral E. Radyoterapiye bağlı retina komplikasyonları. XXVII. Ulusal Kongre Bülteni. Marmaris. Yeniyol Mat. İzmir. Cilt 3: 1527-1530. 1994.
 • Manav G, Bilgin KL. Hidroksiapatitin orbital implant olarak kullanımı. T. Klin. Oftalmol. 3: 306-311, 1994.
 • Manav G, Urgancıoğlu M. Üveitlerde invaziv tanı yöntemleri. T. Oft. Gaz. 24: 484-487. 1994.
 • Tutkun Tİ, Uslu T, Urgancıoğlu M, Manav G. Behçet hastalığında komplike katarakt cerrahisi sonuçları. T. Oft. Gaz. 25: 52-56, 1995.
 • Kuğu S, Ay Manav G, Bilgin KL. Kronik blefaritli olgularda tedavi yaklaşımı. T. Oft. Gaz. 25: 375-380. 1996.
 • Ay Manav G, İzgi B, Türker G. Primer açık açılı glokomda değişik Beta blokerlerin göz içi basıncına etkinliğinin karşılaştırılması. T.Oft.Gaz.30:115-21. 2000.
 • Ay Manav G. Gözün alkali yaralanmaları. Sendrom. Volum 12 (12): 95-99. 2000.
 • Ay Manav G, Yanyalı A, Alp B, Çağlar Y. Sikloplejik kullanımıyla göz içi basıncında gözlenen değişiklikler. Medikal NetWork Oftalmoloji. Cilt 8 (1): 58-59. 2001.
 • Ay Manav G, Cengiz Y, Parmaksız S, Yapıcı Ö, Çağlar Y. Kocaeli ilinde 55 yaş üstündeki sağlıklı kişilerde Schirmer testi ve Gözyaşı tabakası kırılma zamanı sonuçları. T.Oft. Gaz. 31: 388-392. 2001.
 • Kaya G, Manav Ay G. Sulkus katlanabilir göz içi lens implantasyonu ile sulkus polimetilmetakrilat göz içi lens implantasyonu sonucu göziçi basıncı değişimlerinin karşılaştırılması. Glokom-Katarakt Dergisi. cilt11 , Sayı 1, 2016.
 • Kaya G.,Ay G. M.12th EGS Congress 19-22 June 2016 Comparison of Travoprost/ Tımolol Maleate fixed Combination in Patients with Primary Open Angle Glaucoma.(Poster Presentation)
 • Kaya G.,Ay G. M. The 2nd Cophy 2016 February 18- 21 Effıcacy of Intravitreal Ranibizumab Injection for Treatment of Diabetic Macular Edema.(Poster Presentation)
 • Kaya G.,Ay G. M. The 2nd Cophy 2016 Feb. 18- 21 Efficacy Comparision of Efficacy Between Antivegf Agents Alone and In Combination with Photodynamic Theraphy ın Treatment of Choroıdal Neovascularization. (Poster Presentation)
 • Kaya G.,Ay G. M. The 2nd Cophy 2016 Feb.18- 21 Management of Steril Corneal Infiltrates in Soft Contact Lens Wearers. (Poster Presentation)
 • Ay G. M. Kaya G. Woc 2016 Feb 5-9 Changes in Oct After Posterior Capsular Opacification. (Poster Presentation)
 • Kaya G.,Ay G. M. Woc 2016 Feb 5-9 Comparision of The Measurents Obtained with Low Coherence Optical Biometer and Contact Ultrasound Biometer . (Poster Presentation)
 • Kaya G.,Ay G. M. Woc 2016 Feb 5-9 Comparision of Specular Microscopy and Pachmetry Finding of Keratoconic and Normal Eyes. (Poster Presentation)
 • Ay G. M. Kaya G. 12th EGS Congress 19-22 June 2016 Comparison of Travoprost/ Tımolol Maleate fixed Combination in Patients with Primary Open Angle Glaucoma.(Poster Presentation)
 

Diğer Bilimsel Etkinlikler Oftalmoloji Kitapları

 • Ay Manav G. Oftalmolojide Diğer Muayene Yöntemleri. Temel Göz Hastalıkları. Eds. Aydın P, Akova YA. Bölüm 4. S: 71-83. Güneş Kitabevi Ltd. Şt. Ankara. 2001.
 • Ay Manav G: Viral Konjonktivitlerde Mikrobiyoloji İnceleme. Oküler Enfeksiyon hastalıkları, TOD Eğitim yayınları no:8, 73-78,2008
 • Ay Manav G: Kornea Yaralanmaları, Kornea Atlası 3.Baskı, Güneş Tıp Kitabevleri, 243-273, 2014.
Geri Bildirim