Koruyucu Sağlık Hizmetleri

16 Ağustos 2023

KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ

Gelecekteki muhtemel hastalık ve sakatlığın riskini, ciddiyetini ve süresini en aza indirecek veya engelleyecek, hastanın farkında olmadığı hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce teşhis edip tedavinin hastalığın erken döneminde yapılmasını sağlayan hastalık öncesi sağlık hizmetlerini kapsamaktadır. Koruyucu sağlık hizmetleri tehlikenin kendisine karşı bir mücadele şeklidir. Tehlikenin önlenmesi, temelde birey ve toplum güvenliğine bir katkıyı ifade etmektedir. Bu birinci aşamadaki işlevler gerçekleşmezse insan sağlığının kaybı, can kaybı, üretim ve verim kaybı, yaşamın anlamının yitirilmesi, ekonomik kayıp vb. meydana gelebilir.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin özellikleri:

  • - Tedavi edici nitelikteki sağlık hizmetlerine göre çok daha ekonomiktir.
  • - Diğer tüm tedavi türlerine göre daha etkin ve daha önceliklidir.
  • - Büyük çaplı yatırımlara, ekipmanlara, araç ve gereç alımına ihtiyaç yoktur.
  • - Sağlık kuruluşlarındaki yükü büyük oranda azaltır.
  • - Bireysel ve toplumsal olarak sağlıklı bir yaşam sürme bilinci aşılanır.
  • - Gerek sunumu gerekse uygulama biçimi kolaydır.

Hastanemizde uygulanan Koruyucu sağlık hizmetleri:

  • - Enfeksiyon Kontrol Komitesi bünyesinde Hasta, Hasta Yakını ve Hastane Çalışanlarına Yönelik Kişisel Hijyen Eğitimi
  • - T.C Sağlık Bakanlığı Kamu Spotları.

 

https://sggm.saglik.gov.tr/TR,4282/kamu-spotlari.html

 

 

Geri Bildirim