Misyon/Vizyon&Kalite Politikamız

3 Ocak 2022

Misyonumuz


Göz sağlığını korumak ve sonradan olma körlüğü önlemek amacıyla halkı bilinçlendiren, erken teşhis, doğru ve etkin tedavi sağlayan bir kurum olmak.

 

Vizyonumuz


Misyonumuzu gerçekleştirmek adına Türkiye ve yurt dışından gelen hastalarımıza modern tedavi yöntemleri ile doğru sağlık hizmeti sunmak.

 

Kalite Politikamız


Göz Nurunu Koruma Vakfı Hastane ve Tıp Merkezleri’nce sunulan sağlık hizmetlerinin; Misyon, Vizyon ve ilkelerimiz ışığında oluşturduğumuz kurumsal yapımıza uyarak sürekli iyileştirmek, yasal şartlara uyumlu çalışmak temel politikamızdır.

 

İlkelerimiz / Değerlerimiz


Genel ve tıbbi ahlak kurallarından ödün vermemek, hastalarımızın ihtiyaçlarını sürekli anlamaya çalışarak verdiğimiz hizmet kalitesini ölçülebilir şekilde geliştirmek.

 

Hastalarımız İçin;

 • Kendi yakınımız gibi davranmak,
 • Hastalarımıza güvenli sağlık hizmeti sunmak,
 • Sağlık hizmeti verirken insan haysiyetine en yüksek değeri ve özeni göstermek,
 • Irk, cins, dil, din ayrımı yapmadan insan hayatına sonsuz saygı duymak,
 • Hasta ve yakınlarını doğru ve yeterli bilgilendirmek,
 • Gelişmiş, güncel ve kanıta dayalı teşhis ve tedavi imkanlarını hastaya sunmak.

 

Çalışanlarımız İçin;

 • En önemli gücümüzün öncelikle personelimiz olduğu bilinciyle hareket etmek,
 • Çalışanlarımızın sağlığını korumak,
 • Takım ruhu oluşturmak, birbirine sevgi ve saygı duyarak çalışmak,
 • Hastanın ihtiyaçlarına odaklanarak her birimin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlamak,
 • Bütün personelimizin hizmetlerimizdeki sürekli iyileştirme çalışmalarına katılımını sağlayacak şartları oluşturmak.

 

Toplum İçin;

 • Yenilikleri sürekli iyileştirme mantığıyla takip ederek, kurumlarımızda güncel uygulamaların hayata geçirilmesini sağlamak,

 

Personelimizin Davranış İlkeleri;

 • Hastalarımızın memnuniyetini ön planda tutmak,
 • Genel ve tıbbi ahlak kurallarından ödün vermeksizin etik çalışmak,
 • Olumlu bir ilk izlenim oluşturmak,
 • Herkese saygı ile yaklaşmak,
 • Bilgilendirmek,
 • Gerektiğinde özür dilemek,
 • Hasta mahremiyetini korumak,

Diğer çalışma arkadaşlarımıza destek olmak.

 

Amaç ve Hedeflerimiz


 • Çalışanlarımızın, hizmet sunumumuzda en önemli gücümüz olduğu bilinciyle, kurumumuza bağlılıklarını arttırmak,
 • Yasal mevzuatlar çerçevesinde finansal durum düzenlemeleri yapmak, bütçe oluşturmak,
 • Hizmet kapasitemizi arttırmak,
 • Göz sağlığı konusunda yenilikleri takip ederek hizmet çeşitliliğimizi arttırmak,
 • Yasal mevzuatlar çerçevesinde yapısal koşullarımızı iyileştirmek,
 • Kanunlar ve diğer mevzuatın güncel takibini sağlayarak hukuki uygulamaları kurumumuza adapte etmek,
 • Bağlı olduğumuz kamu kurum ve kuruluşları ile sürekli iletişim halinde olmak,
 • Toplumumuzu, göz sağlığı konusunda bilinçlendirmek adına, kamuoyunu bilgilendirmek,
 • “Kaliteli sağlık hizmetini kesintisiz sunmak” adına tedarikçilerimizle sürekli ve etkin iletişim halinde olmak,
 • Alanımızda öncü olmak adına, etik değerlerden ödün vermeden, yenilikleri takip ederek hizmetimizi sürekli geliştirmek.
Geri Bildirim