Gizlilik Politikası

31 Ocak 2022

GİZLİLİK POLİTİKASI

 

Göz Nurunu Koruma Vakfı (Göz Vakfı) hastane ve tıp merkezleri: (Bayrampaşa Göz Hastanesi, İdealtepe Beria Turaç Göz Merkezi, Bursa Yıldırım Göz Merkezi) olarak; hastalarımız, çalışan personelimiz, personel adaylarımız, iştirakçilerimiz, taşeron çalışanlarımız ve iş ortaklarımız açısından gizliliğin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve bilgilerinizi nasıl topladığımız, kullandığımız, açıkladığımız, aktardığımız ve sakladığımız konusunda şeffaf olmaya çalışıyoruz. 

Bu Gizlilik Politikası, bilgilere yönelik uygulamalarımızla ilgili genel bir çerçeve sağlamaktadır. Gizlilik Politikası, Göz Vakfı  web sitesi, sitede yer alan online işlemler bağlı kurumlarımızda gerçekleştirilen hizmetler için (bunlar topluca “Hizmetlerimiz” olarak adlandırılır) geçerlidir.

İşbu Gizlilik Politikası’nı, kanun ve yönetmeliklerdeki değişiklikleri, sektör uygulamalarındaki ve teknolojik gelişmelerdeki değişiklikleri yansıtmak gibi çeşitli nedenlerden ötürü zaman zaman değiştirebiliriz. Gizlilik Politikası’nın, web sitemizdeki, online işlemlerinizin Gizlilik Politikası’nın kapsamında olan Göz Vakfı’na bağlı sağlı kuruluşlarında gerçekleştirdiğiniz işlemler için geçerli olduğunu lütfen unutmayın. Gizlilik Politikası, Hizmetlerimize erişmek için bilgisayar, cep telefonu, tablet, TV veya başka herhangi bir cihaz kullanmanızdan ve bizzat fiziken erişiminizden bağımsız olarak geçerlidir. Hizmetlerimizi her kullanışınızda Gizlilik Politikası’nda belirttiğimiz uygulamaları onayladığınız için, Gizlilik Politikası’nı dikkatle okumanız çok önemlidir. Hizmetlerimizi kullanmakla, Gizlilik Politikası’nda açıklanan uygulamaları onaylamış olursunuz.

Gizlilik Politikası’nın güncellenip güncellenmediğini sık sık kontrol etmeniz de çok önemlidir. Gizlilik Politikası’nı güncellediğimiz zaman, ilgili Hizmetler’e bir not ekleyerek önemli gördüğümüz değişiklikler hakkında sizi bilgilendiririz. Biz bu uyarıyı ekledikten sonra Hizmetlerimize erişerek veya onları kullanarak, güncellemede belirtilen yeni uygulamaları onaylamış olursunuz. Gizlilik Politikası’nın geçerli en yeni sürümü her zaman web sitemizde mevcut olacaktır. Gizlilik Politikası’nın güncel tarihini gizlilik politikasının altında görebilirsiniz. 

Hakkınızda hangi bilgileri topluyoruz?

Sizin doğrudan verdiğiniz bilgiler

Bazı Hizmetler, bize doğrudan bilgi vermenize olanak tanır. Örneğin:

 

Hizmetler’i kullanımınıza ilişkin bilgiler:

Verdiğiniz bilgilere ek olarak, diğer kurumlarımızdan almış olduğunuz hizmetlerimizi kullanımınıza ilişkin bilgiler toplayabiliriz. Örneğin, aşağıdaki bilgileri toplayabiliriz:

bize iletilebilir.

Üçüncü taraf kaynaklardan gelen bilgiler:

Genel kullanıma açık ve ticari olarak kullanılabilen kaynaklardan (yasaların izin verdiği ölçüde) sizin hakkınızda bilgi alabilir ve bu bilgileri, sizden veya sizin hakkınızda aldığımız diğer bilgilerle birleştirebiliriz. Ayrıca, Hizmetlerimizin tesisi amacıyla üçüncü taraf konumundaki yakınlarınızdan size ait bilgilerin verilmesini isteyebiliriz.

Topladığımız Diğer Bilgiler
Ayrıca, siz, sağlık durumunuz veya Hizmetler’i kullanımınız hakkında diğer bilgileri, toplama sırasında veya başka yöntemlerle onayınızı alarak toplayabiliriz.
Belirli bilgi türlerini (ör. Sağlık durumunuz ile ilgili güncel bilgileri) bize vermemeyi tercih edebilirsiniz; ancak bu bilgileri vermemeniz bazı Hizmetler’i kullanamamanıza veya istediğiniz şekilde yararlanamamanıza yol açabilir.

Otomatik Olarak Toplanan Bilgiler
Bazı kişisel verileri web sitemizi veya ürünlerimizi kullandığınızda otomatik olarak toplarız. Bu bilgiler aşağıdaki bilgi türlerinden bazılarını veya hepsini kapsayabilir:

 

Verilerin kimlik tanımlayıcı niteliklerini muhafaza etmemiz gereken durumlar haricinde, topladığımız verileri anonim hale getirir ve kimliğinizi tanımlamayacak bir biçimde saklarız. Örneğin, IP adresinizi topladığımızda rakamların son grubunu gizleyerek (ör. 192.168.1.1 olan numarayı 192.168.1.XXX haline getirerek) IP adresinizi anonimleştiririz.


Bilgilerinizi Nasıl Topluyoruz ?

Web sitemizde yer alan Online İşlemler ve İK bölümünden gerçekleştirebileceğiniz iş başvurusu hizmetimiz, çağrı merkezi hizmetimiz, hastanelerimize yapmış olduğunuz fiziki başvurular gibi bilumum yöntemlerle bilgileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.


Bilgilerinizi nasıl kullanıyoruz?

Topladığımız bilgileri, aşağıdaki amaçlarla kullanabiliriz:


Sizden topladığımız bilgileri birleştirerek, bu Gizlilik Politikası ile tutarlı amaçlar için kullanabiliriz.


Bilgilerinizi kimlere açıklıyoruz?

Bilgilerinizi, kendi bağımsız pazarlama veya iş amaçlarıyla kullanmaları için üçüncü taraflara onayınız olmadan açıklamayız. Ancak, aşağıdaki kuruluşlara bilgilerinizi açıklayabiliriz:

Aşağıdaki nedenlerden dolayı bilgilerinizi diğer taraflara açıkladığımız durumlar olabilir:

Onayınızla veya Talebinizle Diğer Taraflar: Bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen açıklamalara ek olarak, onayınız veya talebiniz doğrultusunda hakkınızdaki bilgileri üçüncü taraflarla paylaşabiliriz.


Bilgilerinizin Güvenliğini Nasıl Sağlıyoruz ?

Müşterilerimize sağladığımız Hizmetlerin desteklenmesi ve sürdürülmesi için gerekli her türlü verinin bütünlüğünün sağlanması, bunların yasal mevzuata uygun sürelerle arşivlenmesi, teşhis ve tedaviyi yürütecek tıbbi ekip dışında 3. Kişilerle paylaşılmasının önlenmesi için;


Hastanemizin bilgi güvenliği konusundaki 3 temel prensibi gizlilik, bütünlük ve yetkililerce erişilebilirliktir.


Verilerinizi Kim Kontrol Ediyor?

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Göz Nurunu Koruma Vakfı ve Bağlı kuruluşları için “Veri Sorumlusu” olarak belirlenmiştir.  “Veri Sorumlusu” sıfatına sahip kişilerce bilgilerinizin işbu Gizlilik Politikası kapsamında toplandığını ve bu kişilerin “Veri Sorumlusu” sıfatıyla 6698 sayılı Kanunda öngörülen hak ve yükümlülüklere haiz olduklarını belirtiriz.

Veri Saklama

Sizinle ilgili bilgilerin yalnızca toplanma amacının ya da geçerli yasalar veya sözleşmelerin gerektirdiği sürece saklanmasını sağlamak için makul önlemler alırız.

Verilerinizle İlgili Haklarınız Nelerdir

Göz Vakfı bünyesinde işlemekte olan verilerinize ilişkin olarak;

 

Kişisel Verilerinizi İşlerken Hangi İlkeleri Gözetmekteyiz?

Göz Vakfı sizlere ait kişisel verileri işlerken şu ilkeleri gözetmektedir:


Hizmetlerimizdeki Üçüncü Taraf Bağlantıları ve Ürünleri

Hizmetlerimiz, kontrolümüz dışındaki üçüncü taraf web siteleri ve hizmetlerine bağlantılar içerebilir. Web siteleri veya diğer hizmetler tarafından toplanan bilgilerin güvenliği veya gizliliği bizim sorumluluğumuzda değildir. Dikkatli olmanız ve kullandığınız üçüncü taraf web siteleri ve hizmetleriyle ilgili geçerli gizlilik bildirimlerini incelemeyi unutmayınız. Kurumumuz adına yalnızca www.gozvakfi.com adresinde yazan bilgiler kurumumuzum sorumluluğundadır.

 

 

 

Geri Bildirim