Gizlilik Politikası

3 Mayıs 2023

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Özel Göz Nurunu Koruma Vakfı Bayrampaşa Göz Hastanesi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir.

Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi ve Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi amacı ile hastanemizi ziyaretiniz esnasında misafir kablosuz ağını kullanarak internete bağlandığınızda kişisel verileriniz işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz kural olarak herhangi bir üçüncü kişi ya da kurum ile paylaşılmaz. Ancak kişisel verileriniz olası bir soruşturma halinde Emniyet Teşkilatı/Kolluk Kuvvetleri veya Cumhuriyet Başsavcılığı gibi hukuken yetkili sair kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan talep üzerine hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu kurumlar ile paylaşılabilecektir.

6698 sayılı Kanun’un  5/2 (a) hükmünde kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayalı olarak hastanemiz misafir ağını kullanarak internete girdiğinizde 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’’ kapsamında IP adresiniz, TC Kimlik Numaranız, Cep Telefonu Numaranız, İnternet ortamında ziyaret ettiğiniz sayfalar otomatik yöntemler ile işlenmektedir.

Veri sahibi sıfatıyla Şirketimize başvurarak;

Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


Yukarıda sayılan haklarına ilişkin taleplerinizi gozvakfi@hs03.kep.tr veya info@gozvakfi.com.tr adresinden e-posta yoluyla ya da Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen diğer başvuru usullerine uygun olarak Şirketimize iletmeniz durumunda talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti alınabilecektir.

 

Geri Bildirim