Katarakt Nedir? Belirtileri Nelerdir?

4 Ocak 2022

Katarakt Nedir? Belirtileri Nelerdir?

PREMIUM-AKILLI GÖZ İÇİ MERCEK UYGULAMALARI

 

Katarakt Nedir?

Göz bebeğinin arkasında bulunan  göz içi merceğinin  saydamlığını kaybetmesine katarakt adı verilmektedir. Katarakt, yaşlanmanın doğal sonucu olarak gelişirken, ender olarak doğumsal olarak, travmalara ve kullanılan ilaçlara bağlı da gelişebilmektedir. Ayrıca diyabet gibi sistemik hastalıklarda da katarakt gelişimi genç yaşlarda görülebilmektedir.

 

Kataraktın belirtileri nelerdir?

Kataraktın cinsine göre hastaların şikâyetleri değişebilir. En önemli belirtisi görme azalmasıdır. Özellikle diğer göz kapatılınca anlaşılır. Geceleri ışıktan rahatsız olma, okumakta zorlanma, bazen karanlıkta bazen güneş ışığında görme azalması görülür. Bazı kataraktlarda oluşan yalancı miyopiye bağlı olarak uzak görme bozulur yakın görme düzelir. Daha sonra yakın görme bozulur. Renklerde soluklaşma ve sarılaşma bir diğer bulgusudur.

 

Katarakt nasıl tedavi edilir?

Kataraktın tedavisi için kalıcı yöntem cerrahi operasyondur. İlaçla tedavisi bulunmamaktadır. 
Katarakt gelişmeye başladıktan sonra bu süreci geriye döndürecek bir medikal tedavi bulunmamaktadır. Bu nedenle şikayetler oluşmaya başladıktan sonra yapılması gereken saydamlığını kaybeden merceğin çıkarılarak yerine yapay mercek konulmasıdır. 

 

1 - Torik mercekler: Astigmat göz yapısından kaynaklanan hem uzak hem de yakın görmeyi bozan bir kırılma kusurudur. Yapılan araştırmalarda katarakt yaş grubundaki hastaların yarısında düzeltilmesi gereken bir astigmat varlığı saptanmıştır.  Standart merceklerin düzeltemediği bu kusur, torik merceklerle kalıcı olarak düzeltilebilmekte ve operasyon sonrası uzak gözlük ihtiyacı ortadan kalkmaktadır. 

Torik Lens


 
2 - Multifokal mercekler: (AKILLI MERCEKLER?). Hem  uzağı hem yakını gösteren merceklerdir .
Doğal merceğimizin  belli bir yaşa kadar akomodasyon yani mesafeye göre kırıcığını değiştirme özelliği vardır .  40-45 yaşlarında bu özellik yavaş yavaş azalmaya başlar ve yakını görmek için gözlük kullanmak durumunda kalırız .Presbiyopi yani yaşlı göz adını verdiğimiz bu durum adından da anlaşılacağı gibi aslında doğal bir yaş alma sürecidir. Uzun yıllardır başarı ile uygulanan Excimerlazer uygulamalarının da presbiyopiyi kalıcı  olarak düzeltici etkisi yoktur .
Endüstrinin doğal merceğimiz gibi çalışan yani göz kaslarımızın hareketi ile yakını ve orta mesafeyi odaklayabilen akomodatif mercek üretme çalışmaları tüm  hızıyla devam etmekle birlikte bu konuda  hali hazırda istenilen  noktaya ulaşılamamıştır .

 


Bu nedenle günümüzde farklı optik prensipler ve lens dizaynları ile yakın görme sağlanabilmektedir. 20 yıldır gelişen multifokal lens teknolojisinde bugün için en çok  tercih edilen difraktiftrifokal merceklerdir. Difraktifbifokal mercekler orta mesafeyi iyi göstermediklerinden bügün kullanılmamaktadırlar.
Trifokal mercek implantayonu için gözün anatomik özelliklerinin uygun olması ve katarakt dışında görme azlığı oluşturabilecek ileri seviye glokom, sarı nokta hastalıkları gibi herhangi bir patolojinin olmaması gerekmektedir.

Multifokal LensMultifokal Lens


3 - EDOF (Fokus derinliğini arttıran ) mercekler:
Uzak ve orta mesafe arasında kesintisiz bir görüş sağlayan yakın görmeye de katkıda bulunan merceklerdir.  Yakını gösterme potansiyelleri trifokal merceklere göre daha düşüktür.  EDOF merceklerde değişik optik prensipleri kullanan farklı dizaynlar kullanılmaktadır.

•    PIN HOLE
•    SFERİK ABERASYON | PURE EDOF
•    DÜŞÜK ADDİSYONLU DİFRAKTİF LENSLER
•    HİBRİD LENSLER: EDOF + DÜŞÜK ADDİSYONLU DİFRAKTİF
•    SANTRAL ZONDA GÜÇ ARTIŞI YA DA WAVEFRONT MODÜLASYONU

Edof Mercek

Bugün için en çok tercih  edilenler wavefront modülasyonu ve sferik aberasyon  prensipleriyle çalışan EDOF lenslerdir. Bu lenslerin en büyük avantajı trifokal lenslerde görülen kontrast kaybı ve fotik fenomen olarak adlandırıdığımız ışık yansımalarının çok daha az oluşmasıdır. Aktif çalışma hayatında olan genç hastalarda, daha önce refraktif cerrahi geçirmiş kişlerde, gözün anatomik ve diğer özelliklerinin trifokal lens implantasyonuna izin vermediği hastalarda EDOF mercekler tercih edilebilir.

EDOF lens implante edilen hastalar ameliyat sonrası günlük aktivitelerinin çoğunda gözlük ihtiyacı duymazlar ancak  uzun süreli  okumalarda  ve ışığın yetersiz olduğu durumlarda ufak numaralı da olsa yakın gözlüğü gereksinimi olabilir.

 

Premium-Akıllı mercek uygulamalarında dikkat edilmesi gerekenler

Presbiyopinin yani belli bir yaştan sonra ortaya çıkan yakını görme sorunun bügün için kalıcı tek tedavisi premium merceklerdir. Bu nedenle özellikle 50 yaşından sonra gözlükten kurtulmak isteyen kişilere  Excimerlazer yerine mercek değişimi yapılır ve  katarakt olmadığı için yapılan bu  işleme refraktif lens değişimi adı verilir.

Refraktif katarakt cerrahisi ya da refraktif lens değişimi   aslında kişinin tercihine bağlı yapılan bir  estetik girişimdir. Her estetik girişimde olduğu gibi kararı vermesi gereken kişi hekim değil hastanın kendisidir. Hekimin görevi  hastayı doğru şeklilde  bilgilendirip cerrahiyi en iyi şekilde gerçekleştirmektir.

Hangi hastada trifokal lens hangi hastada EDOF lens konusu bügün için doktorlar arasında da en tartışmalı konudur. Bu konudaki karar, kataraktın var olup olmadığına, kişinin göz özelliklerine, mesleğine, beklentilerine bağlı olarak değişir.

Yakını gösteren lenslerin göze implante edilmesi belli şartları gerektirir. Basit bir ifade ile   gözde numara ya da katarakt dışında herhangi bir sorun varlığında bu lenslerin takılmaması gerekir. Sarı nokta hastalığı, diabetikretinopati, şiddetli kuru göz, kornea distrofileri,keratokonus ,optik nöropati ileri seviyede glokom  vs akıllı merceklerin takılmaması gereken durumlardır.

Göz yapısı uygunsa hekiminiz bir çok hesaplama yaparak göz içine takılacak merceğin gücünü hesaplar. Eğer astigmatınız belli bir seviyenin üzerinde ise torik mercekler tercih edilmelidir çünkü ameliyat sonrası hasta şikayetlerinin en önemli sebebi az da olsa gözde numara varlığıdır.

Takılan mercek gözde ömür boyu kalacağından lensin yapıldığı  malzemesinin kalitesi çok önemlidir.
Gerek trifokal gerekse EDOF lens implementasyonu sonrası refraktif durum kalıcıdır. Bir daha katarakt gelişmez aman içinde gözlük ihtiyacı artmaz, azalmaz. Yine de göz sağlığı ve oluşabilecek  diğer göz hastalıkları için  yılda bir  göz kontrolü gereklidir.

Sonuç olarak premium mercek uygulamalarında sonuca etki edebilecek birçok faktör söz konusudur. Uygun hastalarda yapılan optimum bir cerrahinin sonucu ise hastalarımızı mutlu etmektedir.

Göz hastalıklarında erken teşhis önemlidir.Yılda en az bir kez göz muayenesi önerilmektedir.

 

Göz Vakfı Hastaneleri Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

Randevu almak için Bize Ulaşınız.
İletişim Bilgilerimiz
Geri Bildirim