Refraktif Cerrahi Nedir?

7 Ocak 2022

Refraktif Cerrahi - Excimer Lazer birimimiz ile başarılı operasyonlar ile hastalarımızın mağdur oldukları görme kusurlarını ortadan kaldırmalarına ve kaliteli bir hayat yaşamalarına yardımcı olmaktayız. Her gülen göz bizimde mutluluğumuzdur.

Excimer Laser Tedavisi Nedir?

Excimer laser tedavisi 20 yılı aşkın bir süredir kırma kusurlarının tedavisinde başarı ile uygulanan bir yöntemdir. Halk arasında Göz Çizdirme olarakda bilinen Excimer laser , Ar F gazı kullanarak 193 nm dalga boyunda ultraviole ışık üreten bir cihazdır. Burada oluşan laser ışını hedeflenen dokuyu istenilen kalınlık ve genişlikte ortadan kaldırır böylece göz'ün en dışında bulunan kornea tabakasında kalıcı bir değişim meydana gelerek miyop, hipermetrop ya da astigmatın tedavisi gerçekleşmiş olur. Lasik, Femtolasik Lasek, PRK ve No-Touch Excimer laser tedavisinin değişik uygulanma biçimleridir.

LASIK Nedir? Kimlere Uygulanabilir?

LASIK odaklanma kusurlarının tedavisinde en sık kullanılan yöntemdir. 18 yaşını dolduran ve son 1 yılda gözlük numarasında değişim olmayan hastalar bu tedaviye adaydır. Lasik uygulanabilmesi için göz'deki kırılma kusurunun ve göz'ün yapısının uygun olması gerekmektedir. Bu amaçla tüm aday hastalara ayrıntılı bir göz muayenesinin yanı sıra kornea tabakasının özelliklerini gösteren bir dizi tetkik uygulanır.

LASIK ile 12,0 dereceye kadar miyopi 6 dereceye kadar hipermetrop ve astigmat tedavi edilebilmektedir. Lasik öncesinde kontakt lens kullanımına ara verilmesi önemlidir. Yumuşak lens kullanan hastaların en az bir, sert lens kullananların en az üç hafta lens kullanmaması uygun olacaktır.

Kimlere LASIK Uygulanmaz?

 • Başta keratakonus olmak üzere kornea da yapısal bozukluğu olan hastalar kornea kalınlığı belli bir limitin altında olanlar, Şiddetli göz kuruluğu olanlar,
 • Diabet hastaları ve romatizmal hastalığı olanlar,
 • Hamile ve süt veren bayanlar göz'ünde katarakt, glokom, enfeksiyon gibi rahatsızlıkları olanlar.

LASIK Uygulama

LASIK yönteminde öncelikle göz'ün en dışında bulunan kornea tabakasına 1-2 damla anestezik damla ile uyuşturulur. Böylece hasta müdahale boyunca herhangi bir ağrı hissetmez. İstemsiz kapak hareketlerini önlemek için spekulum adındaki bir alet kapaklara yerleştirilir.

Daha sonra vakum halkası ile göz de düzgün bir yüzey sağlanarak Wavelight FS200 adlı cihaz ile kornea tabakasında yaklaşık 0.12 mm'lik bir kesi yapılır. Oluşan fleb (kapak) kaldırılarak altta kalan kornea dokusuna Excimer laser işlemi uygulanır. Son olarak fleb aynı bölgeye yerleştirilerek operasyon sonlandırılır.

Tüm bu işlemler iki göz için ortalama 5 dakikada gerçekleştirilmekte ve bu süreçte ağrı hissedilmemektedir. LASIK sonrasında gözler kapatılmaz, aynı gün mümkün olduğu kadar gözlerin dinlendirilmesi önerilir.

Ortalama 1 hafta süresince göz damlaları kullanılır. Bu süre boyunca denize yada havuza girilmesi, göz makyajı yapılması ve gözlerin şiddetli şekilde ovulması tavsiye edilmez.

LASIK Tedavisinin Avantajları

LASIK tedavisinin en önemli avantajı hastaya sağladığı konfordur. Göz yapısı uygun olan hastalarda LASIK yöntemi, yüksek gözlük derecelerini bile etkili bir şekilde düzeltebilir. İyileşme son derece hızlı gerçekleşir ve tedaviden sonra saatler içerisinde hasta kaliteli bir görüşe sahip olabilir.

Ağrı, sulanma ve batma problemleri en geç 12 saat içerisinde geçer ve tedaviden bir gün sonra kişi normal hayatına geri dönebilir, işine devam edebilir. Ameliyat sonrası göz damlalarını kullanma süreci ortalama 1 haftadır.

Femtolasik ( Bıçaksız Lasik ) Nedir?

LASIK tedavisinde en önemli aşama korneanın üst kısmından fleb adı verilen bir kapakçık oluşturulmasıdır. Fleb oluşturulması için son yıllarda femtosaniye laser teknolojisi kullanılmaya başlanmıştır. Femtosaniye laser doku içinde istenilen derinlik, genişlik ve şekilde kesi oluşturabilen bir cihazdır. FS 200 Femtosaniye laser bu amaçla geliştirilen en hızlı ve güvenli teknolojidir.

Avantajları:

 • Bu cihaz sayesinde daha önce kullanılan mikrokeratom sistemlerinde görülebilen komplikasyonlar neredeyse ortadan kalkmıştır.
 • Femtosaniye laserle kişinin kırılma kusuruna özel flebler oluşturulabilir
 • Özellikle hipermetrop ve astigmat tedavisinde sonuçları daha başarılıdır
 • Femtosaniye laser fleblerinde kornea biomekaniği daha iyi korunmaktadır
 • İstenilen kalınlıkta fleb kaldırabildiğinden özellikle kornea kalınlığı sınır değerlerde olan hastalarda Lasik uygulanabilmektedir.
 • Fleb arayüzeyi daha pürüzsüz olduğundan Laser tedavisi sonrasında daha az aberasyon (Işık sapması) gelişmektedir.
 • Femtosaniye fleblerinde özellikle ileri yaştaki hastalarda gözlenen göz kuruluğu gelişmesi riski daha azdır
 • Femtosaniye laser sistemleri ile fleb oluşturmanın yanısıra korneal implantlar takılabilmekte, keratoplasti (kornea nakli) ve astigmatik keratotomi işlemleri yapılabilmektedir.

Komplikasyonlar

LASIK tedavisi gözün en dış tabakasında gerçekleşen bir tedavidir. Dolayısıyla göz içindeki yapılara zarar vermesi söz konusu değildir. Bunun yanında çok ender olarak kornea'dan fleb kaldırılması aşamasında bazı sorunlar yaşanabileceği gibi, tedavi sonrasında da enfeksiyon, alerji ve derecenin yetersiz düzeltilmesi gibi problemler görülebilir.

Bu problemler LASIK tedavisini uygulayan hekim ve kullanılan laser cihazının kalitesi ile direk bağlantılı olarak gelişir. Lasik yaptırmadan önce Excimer laser cihazının kalitesi özellikle FDA onayı mutlaka sorgulanmalıdır.

Hastanemizde kullanılmakta olan Alcon ALLEGRETTO WAVE® Eye-Q Excimer Laser sistemi 500 Hz hızında olup dünyadaki en hızlı laser sistemlerinden biridir. 1 dioptri göz kusurunu 2 sn’nin altında bir sürede tedavi edebilir. 500 Hz hızındaki eye tracker sistemi sayesinde laser tedavisi son derece güvenli bir şekilde gerçekleşir.

Lasik Extra

Lasik extra, Lasik ve crosslinking ‘in birlikte uygulandığı bir sistemdir. Lasik tedavisi’nin riskli olabileceği ince kornea, yüksek miyopi, ailede ektazi hikayesi gibi durumlarda korneayı güçlendirmek amacıyla yapılır. Ayrıca yüksek hipermetrop olgularda regresyon (düzeltilen refraktif kusurun bir miktar geri gelmesi) riski bulunmaktadır.

Lasik extra’nın yüksek hipermetroplarda başarı oranını artırdığını bildiren çalışmalar bulunmaktadır. Lasik extra tedavisinde, Lasik flebi oluşturulup Excimer laser tedavisi yapıldıktan sonra, stromal yatağa 1 dakika boyunca özel bir riboflavin solusyonu uygulanır. Sonrasında fleb yerine yerleştirilerek 1,25 dakika boyunca yüksek doz UV korneaya gönderilerek işlem sonlandırılır.

Hızlandırılmış Cross Linking Avedro

Standart Crosslinking işleminde kornea'nın en dışında bulunan epitelyum tabakası kaldırılır, 30 dakika göz'e riboflavin B2 tatbiki yapılır, sonrasında yine 30 dakika boyunca göz'e UV ışını uygulanır. Avedro, toplamda 1 saatin üzerinde gerçekleşen standart Crosslinking işlemini kısaltarak hasta konforunu arttıran bir sistemdir.

Yüksek enerjide, düzenli ışık profili kullanılan bu sistem sayesinde toplam işlem süresi 14 dakikaya inebilmektedir. Ayrıca kornea kalınlığı standart prosedür için uygun olmayan hastalarda özel riboflavin solusyonları kullanılarak epitelyum tabakası yerinde bırakılarak Crosslinking uygulanabilmektedir.(Tranepitelyal Crosslinking)

Kırma ( Odaklanma ) Kusurları Ne Demektir?

Göz, temel olarak fotoğraf makinesine benzeyen bir organdır. Dış ortamdan gelen ışınlar gözün kornea (en dışta bulunan saydam tabaka), lens gibi kırıcı yüzeylerinden geçerek ağ tabakadaki keskin görmeden sorumlu makula bölgesinde odaklanırlar. Işınların farlı bir yerde odaklanmasına kırma kusuru adı verilir.

Kırma kusurları miyopi, hipermetropi ve astigmatizma olarak 3 farklı grupta incelenebilirler. Bunların dışında 40 yaşın üzerinde göz merceğinin yakını odaklama özelliğinin azalmasından kaynaklanan yakın görme azalmasına presbiyopi adı verilir. Bu durum bir göz hastalığı olmayıp, yaşlanma sürecinin doğal bir parçasıdır.

Miyopi

Uzağı net görememe olarak tanımlanan miyopi, göz'e gelen ışınların ağ tabakanın önünde odaklanmasının sonucudur. En sık göz'ün ön arka ekseninin normalden uzun olmasına bağlı gelişir.

Yapısal bir özelliktir ve genetik geçişi sıktır. Genelde okul çağında başlar ve büyüme süreci devam ettikçe artış gösterir. İleri yaşlarda katarakt gelişimi de lens'in kırıcılığını değiştirerek miyopi oluşturabilir.

Hipermetropi
Hipermetropi, genel olarak yakını iyi görememedir. Göz'e gelen ışınların ağ tabakanın arkasında odaklanması sonucu meydana gelir. Miyopi'nin tam tersi burada göz yapısı normale göre daha ufaktır.

Yapısal ve kalıtsal özellikler hipermetrop'un en sık sebebidir. Tedavi edilmeyen hipermetropi çocuklarda göz tembelliği riskini arttırır. Bu nedenle okul çağı öncesi tüm çocukların göz muayenesi olması gereklidir.

Astigmatizma

Astigmatizma, kornea'nın ışığı kırma gücünün değişik meridyenlerde farklı olmasından kaynaklanır. Astigmatizma her mesafede bulanık görme yapan bir göz rahatsızlığıdır.

Yapısal olabileceği gibi kornea tabasında değişime yol açabilen dejeneretif hastalıklar, enfeksiyonlar ve travmalar sonucuda oluşabilmektedir.

PRK – LASEK

Excimer laser ile kırılma kusurları tedavisinde lasik, (kornea'dan fleb kaldırılarak uygulanan yöntem) tüm dünyada standart tedavi olarak uygulanmaktadır.

Ancak her hastanın kornea yapısı bu tedavi için uygun olmayabilir. Bu gibi durumlarda yüzeysel tedaviler tercih edilmelidir. Uygun yöntem seçilerek yapıldığında uzun dönem sonuçları lasik ile aynı olan bu tedavilerde en büyük dezavantajı iyileşme süresinin bir miktar uzun olmasıdır.

PRK

Excimer laser tedavisinde ilk uygulanan yöntemdir. Göz'ün saydam kornea tabakasının en dış bölümünde yer alan epitel mekanik olarak kaldırılır ve Excimer laser tedavisi uygulanır.

İşlem esnasında herhangi bir ağrı hissedilmez.

Hastanın göz'üne kontakt lens takılır 2 - 3 gün içinde iyileşme gerçekleşir. Özellikle düşük numaraların tedavisinde başarılı bir yöntemdir.

Dezavantajı iyileşme döneminde ağrı hissedilmesi ile özellikle yüksek numaraların tedavisinde haze (bulanıklık) ve regresyon (gözlük numarasının bir miktar geri gelmesi) riskinin yüksek olmasıdır.

LASEK

Bu tedavi yönteminde epitel tabakası PRK 'da olduğu gibi ortadan kaldırılmaz, seyreltilmiş alkol solüsyonu ile serbestleştirilir, laser tedavisi uygulandıktan sonra tekrar yerine yerleştirilir.

Yaklaşık 4-5 gün süre ile bandaj kontakt lens uygulaması sonrası iyileşme tamamlanır.

Yerinde bırakılan epitel tabakası bir bariyer vazifesi görerek hem operasyon sonrası görülen ağrıyı azaltmakta hem de PRK'ya göre haze ve regresyon riski daha az olmaktadır.

Fakik Lens
Kornea yapısı ya da refraksiyon kusurunun derecesi Excimer laser tedavisine uygun olmayan 20-45 yaş arasındaki kişilerde tercih edilen bir yöntemdir.

Fakik lenslerin ön ya da arka kamaraya takılabilen 3 farklı tipi vardır.

 • Açı destekli
 • İrise fiske
 • Sulcusa yerleşen


Bu lens'lerin takılabilmesi için endotel sayısı , ön kamara derinliği gibi kişisel özelliklerin uygun olması gerekir.

Refraktif Lens Değişimi

45 yaşın üzerinde miyop, hipermetrop, astigmat ve presbiyopinin ( Yaşlılığa bağlı yakın odaklama güçlüğü) tedavisinde kullanılan bir yöntemdir.

Özellikle son zamanlarda gelişen Torik (astigmatı düzelten) ve Multifokal (hem yakın hem uzak görüş sağlayan) lens'lerle hastalarımıza hizmet sunabilmekteyiz.

Refraktif Cerrahi Sık Sorulan Sorular
Laser tedavisi sırasında ve sonrasında ağrı oluşur mu?

Laser tedavileri uyuşturucu özelliğe sahip göz damlaları yardımıyla yapılırlar. Ameliyat sırasında herhangi bir ağrı hissedilmez. Zaten işlem, göz başına ortalama 5 dakika gibi çok kısa bir zamanda gerçekleştiğinden hastalarımızın çoğu ne olduğunu anlamadan operasyon bitmiş oluyor. Ameliyat sonrası lasik tedavisinde rahatsızlık hissi (batma, yanma, sulanma, bulanık görme) yaklaşık 5 -6 saat sürer. Bir başka deyişle hastalar bir gün sonra uyandıklarında rahatlıkla günlük aktivitelerini yerine getirebilirler.

Laser tedavisi öncesi dikkat edilmesi gerekenler?

Sert kontakt lens kullanan hastalarımızın 3 hafta, yumuşak kontakt lens kullananların ise 1 hafta önceden lens kullanımını bırakması gerekir. Ameliyat günü rahat kıyafetler giyilmesi, makyaj yapılmaması, hatta parfüm kullanılmaması önerilir.

Laser tedavisi güvenli midir?

Excimer laser tedavisi yaklaşık 20 yıldır tüm dünyada uygulanmaktadır. Bu süreçte bu tedaviyi bırakmamızı gerektirecek kadar ciddi komplikasyonlarla karşılaşılmamıştır. Özellikle son dönemlerde gelişen tetkik cihazlarının yardımıyla, uygun hasta seçimi yapılıp uygun tedavi uygulanırsa sonuçlar son derece tatminkârdır.

Laser tedavisi sonrası yapılması gerekenler:

Tedaviden hemen sonra hastalarımızı rahatlatmak amacıyla antibiyotik ve steroid içeren 2 göz damlası verilir ve saat başı kullanmaları istenir. Bir gün sonra ilaçların dozları azaltılır ve bu damlalar bir hafta boyunca kullanılır. 1 hafta boyunca denize, havuza girilmemesi ve gözün ovuşturulmaması önemlidir.

Laser tedavisinin yapılması, ileride yapılabilecek katarakt ameliyatına engel mi?

Katarakt operasyonu öncesi, kaç numara göz içi merceği takılacağını hesaplamak için biyometri denilen bir ölçüm yapılır. Biyometride korneanın kırıcılık endeksi, bir parametre olarak kullanılır. Excimer laser tedavisi kornea kurvaturunu kalıcı olarak değiştirdiğinden bir dönem göz içi mercek hesaplamalarında zorluklar yaşandı. Ancak son 2-3 yıldır geliştirilen yeni formüllerle bu sorun artık yaşanmamaktadır.

Femtolasik ile normal lasik arasında fark var mıdır?

Femtosaniye laser Excimer laser tedavisinin en önemli aşaması olan fleb kaldırılmasını gerçekleştiren bir yöntemdir. Bunun dışında korneal implant uygulamaları ve kerotoplasti (kornea nakli) ameliyatlarında da kullanılabilmektedir. Nobel fizik ödülü sahipli bu laser teknolojisi, saniyenin katrilyonda biri sürede yaptığı kızılötesi atışlarla kornea içinde çok düzgün bir kesi oluşturur. Fleb oluşturulması sırasında standart keratomlarda görülebilen komplikasyonlar bu sistemde oluşmaz, dolayısıyla daha güvenli bir yöntemdir. Femtosaniye laserin kullanıldığı refraktif cerrahinin standart keratomla yapılan tedavilere göre daha iyi görsel sonuçlar verdiği çeşitli yayınlarda bildirilmiştir.

Laser tedavisi sonrası numaranın geri gelmesi mümkün mü?

Düzeltilen numaranın tamamının geri gelmesi söz konusu değildir. Ancak 100 hastadan 5'inde gözlük kullanmayı gerektirecek numaralar kalabilir. Bu durumda aynı bölgeden tekrar laser yapmak mümkündür.

 

Göz sağlığı hakkında her türlü konuda hastanemize ulaşabilir göz sorunlarınız ile ilgili ayrıntılı bilgi alabilir tedavi için süreç bilgisi öğrenebilirsiniz.

Göz Vakfı Hastaneleri Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

 
Randevu almak için Bize Ulaşınız.
İletişim Bilgilerimiz
Geri Bildirim