Uzm. Dr. Özgür Elbeyli

9 Ağustos 2023
Uzm. Dr. Özgür Elbeyli
Uzm. Dr. Özgür Elbeyli
Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı

Uzm.Dr. Özgür ELBEYLİ

Doğum Yılı: 1971

Eğitim & İhtisas:

  • Yüksek Lisans:  İstanbul Üniversitesi İstanbul  Tıp Fakültesi  / 1988-1994

  • Doktora: Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi – Anesteziyojoloji ve Reanimasyon / 1997-2002

Ünvan: Uzman Doktor

Çalıştığı Kurumlar :

Avcılar Deniz Köşkler Sağlık Ocağı Pratisyen Hekim 1995-1995

Pendik Esenyalı Sağlık Ocağı Pratisyen Hekim 1995-1997

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Asistan Doktor 1997-2002       

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başasistan Uzman Doktor 2002 -2012

Ataköy Dünyagöz Hastanesi Uzman Doktor 2012-2023

Nişantaşı Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksekokulu Araştırma Görevlisi Doktor 2015-2022

 

Mesleki Üyelikler:

İstanbul Tabip Odası

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği

 

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

1-Kara T, Özbağrıaçık Ö, Türk Ş, Işıl C, Gökuç O, Ünsal O, Seyhan E, Oba S: Sugammadex versus neostigmin in pediatric patients: a prospective randomized study  Revista Brasileira de anestesiologica  2014; 64 (6): 400-405.

2-Koçkaya G, Koçkaya PD, Özbağrıaçık Ö, Oba S :İmproving  Cost-efficeny at  a hospital by showing the time-saving effect of  using different neuromusculer blockers for short operations.  Journal of Pharmaceutical Health Services  Research   2014 Vol: 5( 1)  S: 61-66 .

3-Ünsal O, Türk Ş, Sayın P, Özbağrıaçık Ö, Totoz T, Oba S: Continuous venovenous hemodiafiltration treatment in life –threaning Lithium toxicity : A case Report .The  İnternet journal of anesthesiology Vol 30: Number :2

 

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

1-Oba S, Paksoy İ, Gündoğan F, Çınat S, Özbağrıaçık Ö: İki olgu nedeniyle kalıtsal feokromasitoma  Şişli Etfal  Hastanesi Tıp Bülteni Cilt:43 Sayı:1 2009 S:48-50

2-İmamoğlu S, Paksoy İ, Oba S, Çınar S, Yılmaz L, Bektaş M: İntrakranial girişimlerde total intravenöz anestezide, Fentanil ve remifentanilin  hemodinami  ve derlenme üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması . Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 37: 1-2003 S: 35-44

3- Oba S, Aydoğmuş M, Özbağrıaçık Ö, Açık E, Pehlivan S: Çocuk hastada nadir görülen katater komplikasyonu: Olgu sunumu Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni47: 1- 2013 S.41-44.

4- Oba S, Çınar S, Paksoy İ, Aşık G, Özbağrıaçık Ö: Mİdazolam morfin meperidin ve fentanil ile premedikasyonun sedasyon düzeyi ve arter kan gazı üzerine etkileri.  Şişli Etfal Hastanesi Tıp Bülteni 2001 sayfa 15-18

5- Sivrikaya GU, Oba S, Hancı A, Özbağrıaçık Ö : Yoğun bakım ünitemizde tedavi edilen akut zehirlenme olgularının retrospektif incelenmesi. Toksikoloji Dergisi 4 (3-4) 29-34, 2006

6-Çınar S, Oba S, Paksoy İ, Ekşioğlu B, Özbağrıaçık Ö, Türkoğlu L :Hasta kontrollü analjezide tramadol ve fentanilin etkinliğinin kaşılaştırılması : Şişli Etfal  Hastanesi Tıp Bülteni 2001 S. 23-27

7- Kılınçoğlu N, Oba s, Paksoy İ, Özbağrıaçık Ö: Pediatrik alt batın cerrahisinde postoperatif analjezi yöntemlerinin karşılaştırılması.  Şişli Etfal  Hastanesi Tıp Bülteni 40 :3-2006 S. 19-24.

8-Ergen M, Oba S, Özbağrıaçık Ö, Paksoy İ, Şahin L, Tuygun M: Kolesistektomi operasyonu uygulanan hastalarda sevofluran anestezisi altında remifentanil ile fentanilin cerrahi stres yanıt üzerine  etkilerinin karşılaştırılması. Şişli Etfal  Hastanesi Tıp Bülteni 41 : 1- 2007 S:28-35.

9-Oba S, Turkay  M, Paksoy İ, Özbağrıaçık Ö, Açık E, Türk Ş: Geriatrik nöroanestezi: 158 hastanın retrospektif  olarak incelenmesi . Şişli Etfal  Hastanesi Tıp Bülteni 48 : 10 ,2014 S:1-5.

10- Doğan A, Özbağrıaçık Ö, Oba S, Türkay M: Thoracic epidural analgesia to infant with hypoxic iscemic encephalopathy for open Nissen funduplication: Letter to the editör. Turkiye Klinikleri J Anest Reanim  10 (1) :2012 S: 69-70.

11- Oba S, Enhoş S, Çınar S, Özbağrıaçık Ö : Propofol-isofluran ve Propofol – sevofluran anestezilerinin böbrek fonksiyon testleri ile derlenme üzerine etkilerinin karşılaştırılması Şişli Etfal  Hastanesi Tıp Bülteni 1998 S : 56-60.

12- Özbağrıaçık Ö, Oba s; Paksoy İ, Erol M, Aktaş Ö, Atalan G : Tonsillektomi operasyonlarında remifentanil ve alfentanilin hemodinami ve derlenme yönünden karşılaştırılması Şişli Etfal  Hastanesi Tıp Bülteni  40 (3 ) 2006 S:25-34

 

 

Geri Bildirim